Eclectis: Smart Citizens

Als begeleider heb ik een kleine bijdrage mogen leveren  aan het project Eclectis [European Citizen Laboratory], georganiseerd door de Waag Society in Amsterdam. De Waag onderzoekt de rol van bewoners in hun omgeving. 

Samen met Jeffrey Warren, Cindy Regalado van Public Lab en 21 scholieren van het Hyperion Lyceum hebben we een week ‘open source hardware’ onderzocht.  Hiermee werk Public Lab om een gebied in kaart te brengen die meet hoeveel vervuiling in een gebied te zien is. Met de aangeleverde hulpmiddelen onderzochten de scholieren het gebied bij het oude Shell gebouw, waar hun school staat.